Om oss

Kvinnlig Ateljéförening som bildades 2002.

Tillsammans hyr och arbetar vi i en ateljé där vi inspirerar varandra och skapar konst vid sidan av våra ordinarie arbeten.

Vårt motto är skapande i glädje, upplevelse och utveckling.

En trappa upp hittar ni, fikarummet till höger och ateljén till vänster en bit in i korridoren.

Vi finns i ateljén på måndag kvällar. Övrig tid kan det också finnas någon i ateljén, men inte på några bestämda tider.

 

Spira Konstgrupp

filmen skapad av Lasse på http://www.media-pro.se/

 

 

 

Välkommen på ett besök. Tag kontakt med någon av kontaktpersonerna innan besöket, eftersom porten kan vara låst.

 

Ordförande: Åsa Renström

 

Kontaktpersoner:

anita.vesterlund@allt2.se

marita.edlund@telia.com